Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Nagels Doetinchem verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Nagels Doetinchem ,of om een andere reden persoonsgegevens aan Nagels Doetinchem verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dezePrivacyverklaring te verwerken.Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Nagels Doetinchem, Slotlaan 27 7006 HA Doetinchem. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 63166798. De salon is bereikbaar via 0314-360853 of info@nagelsdoetinchem.nl

2. Welke gegevens verwerkt Nagels Doetinchem en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:a) voor- en achternaam, geboortedatumb) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)c) telefoonnummer, e-mailadres.

2.2 Nagels Doetinchem verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,b) je naam, adresgegevens,e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Nagels Doetinchem;

Nagels Doetinchem gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Nagels Doetinchem.Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk, zie instructies onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

Nagels Doetinchem verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveilingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Nagels Doetinchem passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Nagels Doetinchem gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkers overeenkomst.

5. Inzagerecht verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de eigenaresse van Nagels Doetinchem kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Nagels Doetinchem zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Nagels Doetinchem je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaresse van Nagels Doetinchem via info@nagelsdoetinchem.nl

6. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.

Social Media

Site menu

About
Behandelingen
Prijslijst
Reviews